ANTWERPEN

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het zogenaamde Junckerfonds, kan van start gaan na de zomer. Dat heeft het Europees Parlement beslist.

De Backer wil dat stad hinderpremies toekent aan handelaars aan de knip
do 22 juni 2017

Het systeem van hinderpremies voor KMO’s werd vorige week door de Vlaamse regering aangepast, waardoor handelaars automatisch aanspraak maken op een premie van 2000 euro wanneer ze hinder ondervinden van werken in hun straat. Dit systeem zou vanaf 1 juli ingaan. Maar de handelaars aan de in juni geknipte Antwerpse Leien grijpen naast de premie. Staatssecretars en lijsttrekker voor Open Vld Philippe De Backer wil dat de stad nagaat of ze deze handelaars zelf compenseert.

 

De Vlaamse regering keurde verleden week het voorstel van Mathias De Clerq goed om het systeem van hinderpremies voor handelaars bij werken in hun straat grondig te hervormen en te vereenvoudigen. Zo krijgen de handelaars de eenmalige premie van 2000 euro quasi automatisch toegekend en valt de verplichting om de deuren te sluiten weg. Zo kan het inkomensverlies door de werken gecompenseerd worden maar kunnen ze toch de deuren open houden.

 

Het nieuwe systeem gaat in vanaf 1 juli. Hierdoor vallen echter de handelaars die getroffen werden door de knip van de Leien op 5 juni uit de boot. Zij vallen namelijk onder het oude systeem, waarbij er alleen een compensatie is per dag dat de winkel sluit. Onder het nieuwe systeem zouden die zaken de 2.000 euro premie hebben gekregen ook als ze open blijven.

 

Een scheefgetrokken situatie, zo vindt staatssecretaris en Antwerps lijsttrekker voor Open Vld Philippe De Backer: “Het systeem van de nieuwe hinderpremies is een ondersteuning voor ondernemers in moeilijke tijden. Het is echter bijzonder cru dat Antwerpse handelaars aan de knip vanwege de ingangsdatum hier net naast grijpen. Dat is gezien de grote impact van de werken een bijzonder oneerlijke situatie.  De stad moet dit recht trekken door in dit geval de premies zelf toe te kennen.”

 

Gemeenteraadslid Annemie Turtelboom zal deze vraag van Open Vld woensdag voorleggen aan schepen van mobiliteit en begroting Koen Kennis en informeren naar mogelijke bijkomende compensaties vanuit de stad voor handelaars tijdens de werken.