ANTWERPEN

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het zogenaamde Junckerfonds, kan van start gaan na de zomer. Dat heeft het Europees Parlement beslist.

Onderzoek naar vastgelopen tanker in bocht van Bath
do 21 september 2017

Onderzoek naar vastgelopen tanker in bocht van Bath

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) vraagt een onderzoek naar de vastgelopen tanker in de bocht van Bath. 'Ik wil achterhalen wat er precies is misgelopen. Zo kunnen we zien wat er beter kan en kunnen we de (economische) hinder voor de haven van Antwerpen beperken en mogelijke kans op olieverontreiniging vermijden. Beter voorkomen dan genezen' aldus De Backer.

Gisteren liep een Duitse tanker van 188 meter vast in de bocht van Bath, een druk en precair punt van en naar de Noordzee. In de namiddag kon de tanker weggesleept worden. Duitsland heeft nu beslist dat ze een onderzoek starten naar de omstandigheden. De Backer dringt erop aan dat België zich bij dit onderzoek zal aansluiten. De Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, die deze zomer nog door een wetgevend initiatief van De Backer operationeel werd, heeft Duitsland alleszins al laten weten dat België dit onderzoek samen   wil voeren.

De Backer: 'We moeten onderzoeken wat er is misgelopen in de bocht van Bath, zodat de hinder voor de haven van Antwerpen beperkt blijft. De Antwerpse haven draagt 44 procent van de Vlaamse economie, we moeten er dus voor zorgen dat de haven ten allen tijde bereikbaar blijft. Het onderzoek zal uitwijzen hoe we de hinder voor de Antwerpse haven in de toekomst kunnen beperken."