ANTWERPEN

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het zogenaamde Junckerfonds, kan van start gaan na de zomer. Dat heeft het Europees Parlement beslist.

Open brief van Open Vld Antwerpen over Plan voor A
vr 28 april 2017

Open brief aan Plan voor A

Onze stad is geweldig en begeesterend. Of je nu hier geboren of komen wonen, deze stad laat je niet meer los. Het is fantastisch hoe deze stad een traditie heeft van mondige burgers, zeg maar franke teuten, die mee vorm geven aan deze stad.  Dat heeft Plan voor A wederom bewezen.

Open Vld Antwerpen weet deze initiatieven te appreciëren. Als partij omarmen wij elk initiatief dat meedenkt over en meewerkt aan een beter Antwerpen. Wij verwelkomen het optimisme van het plan en het streven naar een inclusieve stad waar mensen willen blijven wonen. Als vooruitgangsoptimisten zien we dan ook de mogelijkheden van morgen om onze stad nog beter, nog mooier, nog opener te maken.

Onze stad is er voor alle Antwerpenaren los van hun afkomst. Het is belangrijk om de verschillende identiteiten (moeder, ondernemer, echtgenote, etnische achtergrond, supporter, …) van iedere Antwerpenaar te erkennen. Vanuit die optiek ondersteunen we als Open Vld dan ook zeker de oproep om culturele diversiteit in het straatbeeld zichtbaar te maken. Het is een sterkte van onze stad.

Wat ons niet inclusief lijkt is het idee om  zogenaamde opvangstwijken voor nieuwkomers af te bakenen, zoals het Plan voor A voorstelt. Hierdoor pinnen we mensen vast op één deel van hun identiteit, terwijl mensen zoveel meer zijn en kunnen. Wij geloven wel in integratie en emancipatie. Op het Kiel bewegen we vandaag hemel en aarde met de Antwerp Children’s Zone om de vicieuze cirkel van schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom te doorbreken bij kinderen met een migratieachtergrond. Rond die doelstelling verzamelen we alle mogelijke partners die de stad rijk is.

Straten, buurten en wijken leven en bruisen, veranderen ook: onze ruimtelijke ordening van de toekomst moet daarom flexibel en multifunctioneel zijn! Het huidige ruimtelijk beleid vertrekt van wat  niet kan en mag, maar geeft te weinig ruimte aan creativiteit van mensen en hun verlangens. Burgers en ondernemers ondervinden te veel beperkingen om een gebouw, buurt of wijk te verbeteren omdat het niet ‘in het kraam past’. Tegelijk heeft de ‘alles kan’-mentaliteit van Vlaanderen een lelijke verkavelingsregio gemaakt. Dat kan anders in onze stad. In het verleden hebben we bijvoorbeeld alle industrie buiten de stad geduwd. Dat heeft ook een  keerzijde inzake woon-werkverkeer en werkgelegenheid. Zo moest onlangs een eeuwenoude snoepjesfabriek de stad verlaten bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden.

De stad van de toekomst moet (meer) zelfvoorzienend zijn. Naast kleinschalige initiatieven op bijvoorbeeld daken, moet de stad van de toekomst intensieve stadlandbouw omarmen. Een voorbeeld hiervan is verticale landbouw. Daarnaast is er ook plaats in de haven om serres te bouwen met gerecupereerde restwarmte die nu verloren gaat.

In de toekomst zal onze stad ook nieuwe vormen van ondernemen en arbeid omarmen. De opkomst van de deeleconomie en Internet of Things is nog maar het begin van een nieuwe evolutie. Er zal nood zijn aan regelluwe zones waar geëxperimenteerd zal worden.

Innovatie in de haven

Stedelijke mobiliteit zoals we die vandaag kennen zal in de toekomst compleet veranderen. Open Vld Antwerpen ondersteunt de broodnodige modal shift en het bijhorende STOP principe. Maar de toekomstige technologie maakt veel andere dingen mogelijk. Meer vraag-gestuurde mobiliteit bijvoorbeeld, met zelfrijdende en elektrische auto’s of met drones. Het openbaar vervoer zal geen collectief vervoer meer zijn, maar op maat gemaakt en duurzaam.

Onze demografische groei als stad moet zich blijven vertalen in het creëren van kansen. Ieder kind een plaats in de klas is de basis. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar de nataliteitsgolf stroomt na het basisonderwijs nu ook het secundair onderwijs binnen. Jongeren leren op school de skills van morgen. Maar we moeten de rest van Vlaanderen bijbenen om jongeren mét een diploma te laten afstuderen.

Initiatieven als de Antwerp Children Zone zijn mee de kiem van een vernieuwende aanpak. De school moet gezien worden als het centrale punt van een netwerk waarrond het sociale gebeuren van een stad of een wijk wordt geweven. Een school wordt ook meer dan enkel een onderwijsinstelling, de school wordt deel van de brede leeromgeving. Het gebouw zal, gelet op de beperkte ruimte, na de lesuren andere functies hebben.  Daar werken we vandaag al zeer sterk aan.

We onderschrijven de energie-ambities in het Plan voor A: een hogere energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie, en een efficiëntere inzet van restwarmte zijn cruciaal in de energie-transitie. Echter de weg ernaar toe moet anders. Netbeheerders versterken en noodzakelijke investeringen betalen via een verhoging van de distributienettarieven is gewoon een slecht idee. Door net meer ruimte te laten voor private initiatieven zal innovatie gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door de komst van de digitale meter en daaropvolgende slimme toepassingen. Een omkaderend beleid moet ervoor zorgen dat we de groene economie nog meer naar Antwerpen kunnen trekken om zo van de stad een slimme energiehub te maken.

Onze mondige Antwerpenaren kunnen een mooi steentje bijdragen aan het bestuur van onze stad, los van de verkiezingen, daarom willen we verder inzetten op burgerbegrotingen en andere participatiemomenten. Vandaar ook onze steun voor dit initiatief.

Met deze brief willen wij een eerste bijdrage leveren aan een mooi burgerinitiatief. Wij, liberalen, vinden dit een fantastisch iets. We geloven in de kracht van het individu om – samen -  een samenleving naar een hoger niveau te tillen. Bij deze is dat weer maar eens bewezen. Wij zijn ervan overtuigd dat goed beleid de stad kan verbeteren. Goed beleid houdt voor ons in een degelijk en tijdsbestendig kader te scheppen dat burgers genoeg vrijheid laat om die verbetering zelf in te vullen. We moeten af van de reflex om een probleem of een uitdaging te willen oplossen met extra regeltjes.

Dit zijn natuurlijk maar enkele van onze suggesties. Wij nodigen Plan voor A graag uit voor een eerste date, om elkaar wat beter te leren kennen en zo eventueel een mooie relatie op te bouwen, waarbij we de Stad kunnen zien als ons kind – dat we in de beste omstandigheden willen doen opgroeien en zelf alle kansen neemt om zijn of haar eigen leven te leiden. 

Veel succes en tot binnenkort,

Philippe De Backer, in naam van Open Vld Antwerpen