ANTWERPEN

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het zogenaamde Junckerfonds, kan van start gaan na de zomer. Dat heeft het Europees Parlement beslist.

Open Vld Antwerpen tevreden met Noordkasteeloplossing voor Oosterweel
do 15 juni 2017

De Antwerpse Open Vld vindt het een goede zaak dat het Noordkasteel gespaard blijft bij de bouw van de Oosterweelverbinding. Dat zegt de partij naar aanleiding van het bekend geraken dat er een akkoord is om tunnels te boren die het natuurgebied grotendeels ontzien.

 

Het oorspronkelijk ontwerp van de BAM voorzag een bovengronds knooppunt aan het Noordkasteel waar de tunnels onder het havengebied en de Scheldetunnel zouden aansluiten. Na onderhandelingen tussen de BAM, actiegroepen en de MER-cel (Milieueffectenrapportage) liggen geboorde tunnels terug op tafel. Hierdoor kan de ondertunneling onder het Noordkasteel door lopen en zijn er bovengronds enkel nog op- en afritten voor het haven verkeer.

 

Open Vld Antwerpen is tevreden met de gang van zaken en de uitkomst. Vlaams parlementslid en Antwerps districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz: “We hebben altijd gezegd dat blijven overleggen de enige manier is om pijnpunten weg te masseren en zo tot een breed gedragen totaaloplossing te komen."

 

"Het Noordkasteel was zo één van die pijnpunten." vervolgt staatssecretaris en Antwerps lijsttrekker Philippe De Backer. "We zijn blij dat dit waardevol natuurgebied kan gespaard worden door het gebruik van geboorde tunnels. Het Noordkasteel is een belangrijke groene long aan de rand van de stad waar ook wandelaars en wielertoeristen gretig gebruik van maken."

 

Een gunstig bijeffect is dat men de ondertunneling dankzij geboorde tunnels ook oostwaarts kan verder trekken. Zo kan de ondertunneling al aanvangen aan het Lobroekdok. "Dit is een opsteker voor opkomende buurten zoals de Damwijk en de Kop van Merksem."

 

Open Vld benadrukt wel het belang van de bereikbaarheid de opritten en afritten. Deze op- en afritten dicht bij haven en stad zorgen voor minder verkeersdruk in en om Antwerpen volgens de partij.