ANTWERPEN

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het zogenaamde Junckerfonds, kan van start gaan na de zomer. Dat heeft het Europees Parlement beslist.

Speech Burgerfestijn #AntwerpenVooruit
zo 8 oktober 2017

 

In mijn stad -- winnen  liberalen verkiezingen.

 

Beste vrienden,

 

 

Ik wil jullie allemaal bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Samen. In mijn stad, in onze stad. Met 1 gemeenschappelijk doel: Wij gaan samen verkiezingen winnen!

 

En dat gaat lukken omdat we de afgelopen maanden hard hebben gewerkt. 

Ik zie hier het LVSV, de studenten die het leidende politiek debat hebben georganiseerd hier in Antwerpen. 

 

Ik zie de jongeren met Alexandra en Hans die onze partij voeden met ideeën en jonge ondernemers een stem geven. 

 

Onze nationale mandatarissen – Willem-Frederik en Annemie – die in Brussel met hart en ziel onze Antwerpse dossiers verdedigen. 

 

Onze schepen – Claude – die elk kind in Antwerpen een plaats heeft gegeven en alle talent in onze stad eindelijk kansen geeft. 

 

Ik zie Axel – die vanuit het OCMW – en nu ook vanuit de gemeenteraad het sociaal liberalisme in de praktijk brengt. 

 

Ik zie hier districtsmandatarissen en bestuursleden die dagelijks de vinger aan de pols houden en onze boodschap mee uitdragen. 

 

Ik wil jullie daarvoor bedanken. Maar er ook mee aantonen dat liberalen de stad mee vorm geven. Mijn stad, onze stad, Antwerpen heeft ons, liberalen, meer dan ooit nodig. 

 

Want liberalen zijn uniek. Wij als liberalen geven Antwerpen en de Antwerpenaar iets wat geen enkele andere partij kan of wil: vrijheid! 

 

Wij combineren onze bestuurlijke ervaring en technische expertise met onze trots en ambitie voor onze stad. Een internationale stad – geen dorp - waar het voor de Antwerpenaar goed wonen en leven is. 

 

En dat maakt ons fundamenteel anders dan alle andere partijen in Antwerpen. 

 

Wij zijn geen communisten die enkele tientallen enquetes organiseren om dan hun autoritaire ideeën op te leggen aan de samenleving.

 

Wij zijn geen socialisten die mensen uit de auto pesten om ze het openbaar vervoer op te krijgen, en daardoor iedereen in de file laten stilstaan

 

Wij zijn geen groenen die graag paard en kar terug in het stadsbeeld willen brengen of die een discours van afgunst brengen. Waar vooruitgang en succes als een schande worden gezien. 

 

 

Ja, wij verschillen ook fundamenteel van die stadsmussen die heen en weer van de rand naar de kathedraal fladderen en vanop de kerktoren het goede leven aan ons komen opleggen. En we zijn ook fundamenteel anders dan de nationalisten die oordelen en opleggen wie een goede Vlaming is en wie niet. Wie allochtoon is, en wie autochtoon. Die hun bekrompen visie op identiteit trachten op te leggen aan ons allemaal.

 

Vrienden Wij denken fundamenteel anders over de maatschappij. 

 

Wij GUNNEN mensen hun eigen stad. 

 

Ja, ik gun iedereen zijn of haar eigen stad. Ik leg niet op aan een ander wat zijn of haar stad moet zijn. Ik gun iedereen dat ze dat zelf kunnen invullen. 

 

Daarmee zijn we de enige partij die nog durft op te komen voor het individu.

 

We zijn de enige partij die durft zeggen dat niet elke Antwerpenaar hetzelfde moet doen of zeggen of er hetzelfde moet uitzien.

 

We zijn de enige partij die niet oplegt wat de Antwerpenaar moet denken. 

 

En daardoor zijn wij ook de enige partij die ambitie kan bieden en opnieuw trots durft zijn op ons Antwerpen. 

 

Maar we hebben daarbij wel nood aan gemeenschappelijke principes, spelregels die onze maatschappij opnieuw laat verbinden. Om van elke Antwerpenaar opnieuw buur, fellow traveller en compagnons de route te maken. 

 

Als je de spelregels volgt, ligt Antwerpen aan je voeten. En die spelregels? Die zijn simpel en zijn de essentie van ons liberaal gedachtengoed. 

 

Iedereen heeft recht op vrijheid, maar uw vrijheid eindigt waar de vrijheid van de ander begint.

 

Iedereen heeft respect voor elkaar. Voor elkaars inzichten over het goede leven, voor private eigendom, voor de publieke ruimte, voor het succes van een ander en voor hulpverleners in de stad. 

 

Iedereen krijgt kansen en je geeft mensen duwtjes in de rug. Iedereen heeft compassie en mededogen met elkaar. En je vangt mensen samen op en zet ze terug op weg. 

 

Met die principes ga ik naar de verkiezingen.

 

Want met deze liberale principes is Antwerpen groot geworden, is Antwerpen vooruit kunnen gaan en zal de Antwerpenaar ook in de toekomst vooruit blijven gaan. Het is door elkaar de stad te gunnen, dat onze stad straalde. 

 

Het is door de liberale vrijheid dat kunstenaars als Rubens in Antwerpen floreerden, de Antwerpse 6 wereldfaam konden krijgen en dat we met Karel Poma het MUHKA hebben gesticht. 

 

Het is door het liberale respect voor ondernemerschap dat de Amsterdamse diamant naar Antwerpen kwam, dat onze haven wereldfaam kon krijgen en dat Schepen Delwaide de haven heeft uitgebreid. 

 

Het is door de liberale compassie dat de eerste mutualiteit – Help Uzelve - hier in Antwerpen – in dit gebouw - onstond, dat we tijdens verschillende oorlogen het toevluchtsoord waren van duizenden mensen en met liberale kansen dat Frans Grootjans en Andries Kinsbergen de basis legden voor de eengemaakte universiteit. 

 

Cultuur, economie, onderwijs. Kansen bieden én kansen grijpen. Dit liberale gedachtengoed van vrijheid en daardoor tolerantie, verantwoordelijkheidszin en de drang naar vooruitgang  hebben van Antwerpen gemaakt wat het vandaag is. 

 

Als er iemand u dus vraagt naar de liberalen in Antwerpen, naar onze relevantie, naar onze impact. antwoord dan met trots en fierheid: Wij hebben deze stad grootgemaakt. 

 

En we zullen dit ook blijven doen in de toekomst. 

 

 

We hebben de afgelopen weken duidelijke standpunten ingenomen. 

 

Ik stelde onlangs voor om met intellectuele selectie tot écht gelijke kansen te komen. Een kind geboren in de Stuivenbergwijk heeft 10x minder kans om af te studeren aan de Universiteit dan een kind dat geboren is in Wilrijk. Het is de plicht van het hoger onderwijs om te investeren in talent. De stad doet dit al met de Antwerp Childrens zone van Claude. Alleen zo worden we het Harvard aan de Schelde. En alleen zo blijven we ons principe: niet je afkomst maar je toekomst telt trouw.

 

Mo Alloul vatte het prachtig samen enkele weken terug op ATV: we moeten kinderen leren samen spelen zodat ze als volwassenen samen zullen leven. Mo, voor mij ben je een voorbeeld voor elke Antwerpenaar. 

 

Ik kom met een duidelijk plan om in Antwerpen sociale fraude aan te pakken. Eerlijke ondernemers steunen we, maar wie de regels niet volgt kan zijn boeltje sluiten. Verdubbeling van het aantal controles op mensenhandel en alle diensten – politie, sociale inspectie en justitie -  samen op pad om de kleine fraudeurs aan pakken en de grote misdaad droogleggen. 

 

Om de Antwerpse stilstand verder aan te pakken moeten we kijken naar open data en private creativiteit. Niet nog eens een overheidsbedrijf dat komt zeggen hoe het moet. Wel het openstellen van de informatie van De Lijn, de NMBS, onze taxi’s zodat mensen zelf kunnen kiezen. En een duidelijk aanbod van openbaar vervoer op de singel, met zelfrijdende elektrische bussen en trams. Zo geraak je met 1 overstap vlot in het centrum. 

 

Met dergelijke standpunten maken we duidelijk waar we in Antwerpen voor staan. De komende maanden nodig ik jullie allemaal uit om mee te denken. Met een uitgewerkt traject gaan we samen ons programma schrijven.  Ik toonde u vandaag wat mijn stad is, en nu wil ik weten hoe uw stad eruit ziet, jullie stad. Schrijf u in en neem deel. Nodig uw vrienden uit, iedereen mag meedoen. 

 

 

Dames en Heren,

Beste liberale vrienden

 

Alle grote politieke veranderingen gebeuren eerst in Antwerpen .

 

Ik was in augustus nog op de braderij in Merksem en was in gesprek met een vader van drie kinderen. Hij zei me, het is nu jullie beurt want jullie hebben de juiste ideeën. De anderen hebben hun kans gehad, Antwerpen heeft jullie nodig.

 

Ik ben het daar 100% mee eens. 

 

Wij hebben een unieke boodschap. We hebben een sterke geschiedenis. We hebben een duidelijke liberale visie op de toekomst van onze stad. Liberale gemeenschappelijke spelregels: vrijheid, respect, verantwoordelijkheid en optimisme. 

 

Wij gunnen iedere Antwerpenaar zijn of haar eigen stad. En met vrijheid en vooruitgang als pijlers gaan wij bruggen bouwen in mijn stad, onze stad, in Antwerpen. Want alleen met vrijheid gaan we vooruit. Alleen met ons, liberalen, gaat Antwerpen vooruit!