IN DE MEDIA
België en Nederland bouwen 'rotonde' op de Noordzee
wo 31 mei 2017

België en Nederland hebben na enkele jaren overleg een akkoord gevonden over de scheepvaartroutes op de Noordzee. De commerciële schepen zullen voortaan rond de windmolenparken van beide landen moeten varen, zegt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer.

"Op ons kleine stukje Noordzee zijn er elk jaar zo'n 50.000 commerciële vaarbewegingen", stelt Theo Van de Gazelle van de Nederlandse Rijkswaterstaat. Het Kanaal is daarmee een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. "Een betere routering was dus nodig", aldus de Gazelle.

Nederland heeft de concessies voor nieuwe windmolenparken laten aanleunen bij de Belgische parken, in het gebied boven Zeebrugge en Vlissingen. Vanaf donderdag 1 juni moeten de schepen daar in een grote bocht omheen. "Elke dag horen we op de radio hoeveel kilometer file er staat op de wegen. Ook op zee beginnen die files te ontstaan en dat leidt tot gevaarlijke situaties", aldus De Backer.

Tussen de windmolens, of de wateren waar de komende jaren windmolens verrijzen, zullen vanaf donderdag enkel nog schepen mogen varen die onderzoek of onderhoud uitvoeren. De nieuwe routes worden ook internationaal gecommuniceerd en komen op de officiële zeekaarten te staan. Voor wie het daarna nog niet begrepen heeft werden er boeien uitgezet.

De Belgische en Nederlandse regering zijn trots dat ze dit samen tot een goed einde hebben gebracht. "Deze manier van werken is exporteerbaar," denkt De Backer, "dat is onze koopmansgeest." Er zou interesse zijn uit onder meer Zuid-Amerika en Azië.

Version française: 

La Belgique et les Pays-Bas tracent de nouvelles routes pour éviter les parcs off-shore

Après plusieurs années de concertation, la Belgique et les Pays-Bas se sont mis d'accord sur de nouvelles routes maritimes en Mer du Nord. Dès ce 1er juin, les navires commerciaux devront impérativement contourner les parcs éoliens des deux pays, a indiqué le secrétaire d'Etat en charge de la Mer du Nord, Philippe De Backer (Open Vld).

"Chaque matin à la radio on entend le nombre de kilomètres d'embouteillages sur nos routes. Mais sur mer aussi, des files commencent à se former, ce qui peut conduire à des situations dangereuses", souligne M. De Backer.

Les nouvelles routes maritimes seront communiquées au niveau international et seront inscrites sur les cartes maritimes officielles.

Des bouées seront aussi placées pour indiquer aux navires les zones désormais interdites au trafic. Dès jeudi, seuls les navires scientifiques et d'entretien seront autorisés à passer entre les parcs éoliens des deux payses.

Bron: Belga