IN DE MEDIA
De Backer ijvert voor nieuw statuut gelegenheidswerknemers in de begrafenissector
do 6 juli 2017

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft zijn Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Begrafenissector voorgesteld. In het plan tussen de sociale partners, de sociale inspectiediensten en de regering schuift De Backer meer flexibiliteit en eenvoudigere wetgeving naar voor. Belangrijkste blikvanger is het invoeren van het statuut van gelegenheidswerknemer in de sector.

 

In ons land zijn er zo’n 522 werkgevers en 4.920 werknemers actief in de begrafenissector. De personeelsbezetting bij begrafenisondernemers is echter sterk fluctuerend. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat overlijdens natuurlijk altijd onverwacht komen. Begrafenisondernemers moeten dus snel en flexibel werknemers kunnen inzetten. Dat kan vandaag maar heel moeilijk. Het gebrek aan flexibiliteit in de toepasselijke regelgeving maakt van de begrafenissector dan ook een fraudegevoelige sector.

 

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil daar verandering in brengen. Samen met werkgevers en werknemersorganisaties van de sector heeft de staatssecretaris een Plan voor Eerlijke Concurrentie uitgewerkt.

 

Het plan, dat kadert in de sectorspecifieke aanpak die De Backer hanteert, lijst een aantal preventieve en remediërende maatregelen op die voor meer eerlijke concurrentie kunnen zorgen. De meest belangrijke ervan is het invoeren van een statuut van gelegenheidswerknemers in de sector. Dergelijk statuut bestaat vandaag in de horeca en de land- en tuinbouw.

 

De Backer: “De beste manier om sociale fraude te bestrijden is om ze te voorkomen. Vandaag zijn er regels van toepassing die eigenlijk niet werkbaar zijn in de begrafenissector. Gegeven de specifieke context, gaat het om maar een paar uur werk per werknemer per dag of zelfs per week. Je kan als begrafenisondernemer onmogelijk werknemers uren lang op voorhand inplannen en roosters uithangen. Daarom stel ik samen met de sociale partners voor om een statuut van gelegenheidswerknemer in te voeren dat meer flexibiliteit aan werkgever en werknemer laat.”

 

Die flexibiliteit is nodig omdat het de begrafenisondernemers zijn die na de vaststelling van het overlijden het lichaam van de overleden meenemen naar het mortuarium. Dat kan op eender welk uur van de dag of nacht voorkomen. Om in orde te zijn met de sociale regelgeving zou de werkgever dit werk moeten inplannen, maar gezien de onverwachte omstandigheden wordt dit vaak niet gedaan.

 

Onder het statuut van de gelegenheidswerknemer kan een werkgever werknemers zonder een vast uurrooster gemakkelijk oproepen. Net zoals in de horeca volstaat een mondelinge overeenkomst. Daar tegenover staat dat de gewerkte uren wel moeten geregistreerd worden in het zogenaamde dag-Dimona systeem. Bedrijven kunnen kiezen hoe ze dat doen. Dat kan gecombineerd met een elektronisch badge maar ook bijvoorbeeld via een applicatie op de smartphone van de werknemer.

 

Deze flexibilisering laat ook toe om beter en op afstand te controleren. Wanneer de registratie correct gebeurt is dit een sterk signaal naar inspectiediensten toe, zodat die zich kunnen focussen op echte gevallen van fraude. De Backer: “Het spreekt voor zich dat inspectiediensten werknemers in deze sector niet even kunnen vragen om het werk neer te leggen om een controle te houden. Door de registratie te vereenvoudigen, is het mogelijk om vanop afstand te controleren of registraties al dan niet gebeurd zijn. Dat betekent respect voor de nabestaanden én de sociale regels. Zo kan alles sereen en toch correct verlopen.”  

Downloads: