IN DE MEDIA
De Backer wil ‘Bewustwording over Privacy’ opnemen in de eindtermen
vr 22 september 2017
Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) wil Bewustwording over Privacy laten opnemen in de eindtermen in middelbare scholen. Dat heeft hij gezegd op de kick-off van zijn nieuwe Privacyscholentournee in Mechelen, een tournee langs middelbare scholen om jongeren bewust te maken van het belang van privacy. “We moeten via het onderwijs alle tools en kennis aanleveren zodat jongeren leren zorg te dragen voor hun privacy”, aldus De Backer.
 
De Backer trekt voor het tweede schooljaar op rij langs middelbare scholen om voor de klas te staan en les te geven en jongeren bewust te maken van het belang van privacy.
 
De Backer: “Social media en internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Ze staan op met Snapchat, lunchen met Instagram, maken hun huiswerk met Google, checken intussen Twitter en gaan slapen met Facebook. Ze zijn digital natives, maar dat maakt ze des te kwetsbaarder als ze er geen rekening mee houden dat hun digitale leven ook tegen hen gebruikt kan worden. Als bevoegd staatssecretaris vind ik het mijn taak om jongeren bewust te maken van het belang van hun privacy."
 
De Backer geeft tijdens zijn tournee les aan jongeren van 12 tot 18 jaar. De les start telkens met een privacy-experiment  en een vragenronde bij de leerlingen over het belang dat ze hechten aan privacy. Ten slotte krijgen ze ook nog tips and tricks mee om hun online privacy te beschermen. Tijdens de eerste scholentournee van De Backer ging hij langs bij een 1.500-tal leerlingen in een 15-tal scholen.
 
Maar De Backer wil nog verder gaan. Hij wil dat Bewustwording over Privacy opgenomen wordt in de eindtermen van middelbare scholen.
 
De Backer: “Sommige scholen en leerkrachten geven al les over privacy, maar dit gebeurt nog niet in elke school. Kinderen moeten vooral tips meekrijgen waarmee ze aan de slag kunnen om bewust hun eigen keuzes te maken. Social media vormen anno 2017 een fundamenteel onderdeel van ons dagelijks leven. In plaats van ze te bannen, moeten we jongeren leren ermee om te gaan.”  De Backer start binnenkort overleg met verschillende stakeholders om te beslissen vanaf welke leeftijd jongeren zonder toestemming van hun ouders een profiel op sociale media mogen aanmaken. De Backer moet beslissen of jongeren dit dan wel mogen vanaf hun 13, 14, 15 of 16 jaar.
 
Het is de bedoeling dat De Backer minstens één keer per maand voor de klas zal staan, tot het einde van het schooljaar. Hij plant ook lessen te geven in het Frans in Brussel en Wallonië.
 
Version française 
 
De Backer veut intégrer ‘La prise de conscience sur la Protection de la Vie privée’ dans les objectifs finaux
Le Secrétaire d’Etat à la Protection de la Vie privée, Philippe De Backer (Open Vld), veut introduire la prise de conscience sur la protection de la vie privée dans les objectifs finaux des écoles secondaires. C‘est ce qu’il a expliqué lors du lancement de sa nouvelle tournée sur la protection de la vie privée dans les écoles secondaires à Malines, en vue de conscientiser les jeunes de l’importance de protéger sa vie privée. « Nous devons tout mettre à disposition, par l’enseignement, pour que les jeunes apprennent de prendre soin de la protection de leur vie privée », dit De Backer.
 
C’est déjà sa deuxième tournée dans les écoles secondaires où il enseigne lui-même pour conscientiser les jeunes de l’importance de bien protéger sa vie privée.
 
De Backer: « Les médias sociaux et l’internet sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des jeunes. Ils se lèvent avec Snapchat, déjeunent avec Instagram, font leurs devoirs avec Google, jettent un coup d’œil sur Twitter et vont dormir en matant Facebook. Ils sont les digital natives, mais par contre vulnérables s’ils ne tiennent pas compte du fait que leur vie digitale peut également leur être nuisible. En tant que Secrétaire d’Etat compétent pour la matière, je trouve que c’est mon devoir de conscientiser les jeunes sur l’importance de protéger sa vie privée. »
 
Lors de sa tournée, De Backer donne cours à des jeunes de 12 à 18 ans. Il commence son cours avec une expérience sur la vie privée, ensuite il questionne les jeunes sur l’importance qu’ils accordent à la protection de leur vie privée. Ils reçoivent enfin des tuyaux et astuces pour protéger leur vie privée en ligne. Lors de sa première tournée, De Backer a visité 15 écoles et enseigné à 1.500 étudiants.
 
Mais De Backer veut aller plus loin. Il veut que la prise de conscience sur la protection de la vie privée soit introduite dans les objectifs finaux des écoles secondaires.
 
De Backer: « Certaines écoles et enseignants ont déjà introduit la protection de la vie privée dans leur programme de cours, mais ce n’est pas encore le cas dans toutes les écoles. Avant tout, les enfants doivent recevoir des tuyaux pour pouvoir faire leur propre choix. Anno 2017, les médias sociaux sont fondamentales dans notre vie quotidienne. Au lieu de les interdire, il faut apprendre aux jeunes à les gérer. » De Backer lancera bientôt les concertations avec les différentes parties prenantes pour déterminer à partir de quel âge les jeunes sont autorisés à créer leur propre profil sur les médias sociaux sans autorisation de leurs parents. De Backer doit décider si les jeunes peuvent le faire à partir de 13, 14, 15 ou 16 ans.
 
L’objectif pour De Backer est de donner cours au moins une fois par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il donnera également des cours en français à Bruxelles et en Wallonie.
 
Foto:Steven Van der Taelen - BA - Campus Pitzemburg