IN DE MEDIA
De Backer zet door
di 11 juli 2017

 

Het voorstel om de seizoensarbeid in alle sectoren van de land- en de tuinbouw uit te breiden naar honderd dagen, is begin deze maand unaniem verworpen door de sociale partners. Maar staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld), bevoegd voor de bestrijding van sociale fraude, is toch van plan om door te zetten met zijn voorstel, zo laat hij dinsdag weten in een persbericht.

De Backer had in maart aangekondigd dat hij de seizoensarbeid in de land- en tuinbouw wil uitbreiden. De staatssecretaris wil dat het systeem overal gedurende 100 dagen kan worden gebruikt. Nu geldt er nog een ander systeem per sector: een seizoenarbeider mag in de landbouw dertig dagen per jaar worden ingezet, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen. De Backer vindt dat sytee m echter te complex.

Maar zijn plan is op een njet gestuit bij de sociale partners. "Op 5 juli hebben we unaniem duidelijk gemaakt dat we geen uitbreiding van het systeem willen. Dus ook de werkgevers zijn er niet voor te vinden", zegt Alain Detemmerman van de socialistische vakbond ABVV Horval. "De huidige regeling is zeer doordacht tot stand gekomen, op basis van de realiteit op het veld", zegt de vakbondsman, die uitbreiding van de seizoensarbeid als een "sociale afbraak van de normale tewerkstelling" veroordeelt.

Ook de Boerenbond bevestigt dat het voorstel van De Backer unaniem werd afgekeurd. Al valt daar impliciet wel te horen dat die afwijzing niet helemaal van harte was. "Een deel van onze achterban is wellicht voorstander van die honderd dagen. Maar we moeten het belang van de sector in het oog houden", zegt Chris Bottermans. Hij benadrukt dat het overleg over de seizoensarbeid deel uitmaakt van het 'plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren' (PEC), dat de regering en de sociale partners in februari hadden gesloten. "We willen de goede maatregelen die het PEC bevat niet in gevaar brengen."

Zowel Boerenbond als ABVV stelt ook dat pieken ook al met de huidige regeling voldoende kunnen worden opgevangen.

Ondanks de afwijzing, willen De Backer en minister van Landbouw Willy Borsus (MR) toch doorzetten met de maatregel. In een persbericht kondigt hij dinsdag aan dat er een nieuwe voorstel aan de sector zal worden overgemaakt. "We horen vanuit de sector verschillende geluiden waaruit blijkt dat de huidige regeling niet overeenstem met de realiteit", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerster van De Backer. "We vinden dat dit een sector is die je de nodige flexibiliteit moet gunnen. We zullen dit dus blijven verdedigen."

Maar de volharding van de staatssecretaris kan bij de socialistische vakbond maar op weinig begrip rekenen. Detemmerman dreigt er dan ook mee om het PEC op te zeggen als De Backer zijn wil toch doordrukt. "Als er zaken worden opgedrongen waar niemand vragende partij voor is, dan bestaat het risico dat het plan wordt opgezegd", zegt Detemmerman. "Als hij denkt dat hij met ons antwoord geen rekening moet houden, dat hij het dan zelf oplost."

Ook de Boerenbond merkt op dat in het PEC was afgesproken om de uitbreiding van de seizoenarbeid in overleg met de sociale partners te regelen. "Als hij toch doorzet, dan respecteert hij zijn eigen akkoord niet", klinkt het daar.

Bron: Belga

Version française: 

La proposition d'étendre la période de travail des saisonniers à 100 jours dans les secteurs verts (agriculture et horticulture) a été rejetée à l'unanimité le 5 juillet dernier par les partenaires sociaux. Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale (Open Vld) ne l'entend toutefois pas de cette oreille et envisage toujours de mettre œuvre la proposition qu'il a lancée en mars dernier, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Actuellement, chaque secteur répond à différentes normes: pour les récoltes de champignons et de chicons, les saisonniers peuvent être actifs jusqu'à 100 jours, tandis que pour l'agriculture, la limite est fix&eacut e;e &agr ave; 30 jours, et qu'elle est de 65 jours dans les autres secteurs horticoles. Un système que le ministre estime trop complexe.

"La réglementation actuelle est très bien pensée, basée sur la réalité de terrain", souligne toutefois Alain Detemmerman du syndicat socialiste FGTB Horval, qui qualifie l'extension du travail saisonnier de "rupture sociale".

Le syndicat agricole flamand Boerenbond souligne pour sa part que la concertation à ce sujet fait partie du "Plan pour une concurrence loyale dans les secteurs verts", que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé en février. "Nous ne voulons pas mettre en péril les bonnes mesures que le plan contient."

Malgré ce refus, les ministres De Backer et de l'Agriculture Willy Borsus (MR) veulent tout de même continuer dans cette voie, annonçant mardi par communiqué qu'une nouvelle proposition sera présentée au secteur. "Nous entendons du secteur des sons de cloche différents desquels il ressort que le régime actuel n'est pas conforme à la réalité", explique Lotte Vasquez, porte-parole de M. De Backer.