IN DE MEDIA
Een Europese databank voor een eerlijkere Europese arbeidsmarkt
do 15 juni 2017
De Europese arbeidsmarkt moet eerlijker. Dat heeft Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) gezegd op de Europese Raad voor Werkgelegenheid in Luxemburg. De Backer pleitte er voor de oprichting van een Europese databank. “Dat maakt het voor de Belgische inspectiediensten makkelijker om te controleren of de buitenlandse werknemer alle regels correct volgt en kunnen we sneller optreden tegen sociale dumping en uitbuiting van werknemers.”

 

Jaarlijks komen ongeveer 200.000 werknemers uit het buitenland in België werken. Dat is een meerwaarde voor onze kleine Belgische open economie. Vooral Duitsers, Fransen, Nederlanders, maar ook Polen, Slovenen, Roemenen werken tijdelijk in België. De buitenlandse werknemer is verplicht om zijn werk aan te melden via een elektronische melding. In een databank wordt bijgehouden hoe lang iemand in ons land zal werken en waar hij zal werken. Zo kunnen de inspectiediensten gericht controleren op gevallen van sociale dumping, waarbij bijvoorbeeld de Belgische lonen of de sociale bijdragen in het oorsprongsland niet correct betaald worden. 
 
De Backer: “De informatie over buitenlandse werknemers stroomt vaak niet snel genoeg door, waardoor onze Belgische inspectiediensten moeilijker kunnen controleren of de Poolse bouwvakker op de werf bijvoorbeeld wel correct betaald wordt. Het gebeurt nog te vaak dat de regels die er vandaag zijn niet worden toegepast, waardoor werknemers niet correct betaald worden en soms zelfs uitgebuit worden. Om die sociale dumping tegen te gaan wil ik een Europese databank installeren waarin alle informatie over buitenlandse werknemers tussen alle Europese lidstaten gedeeld wordt. Zo is er geen taalbarrière op controles, kunnen de inspectiediensten korter op de bal spelen en kunnen we fraude sneller detecteren en stoppen.” 
 
De Belgische manier van werken kan uitgerold worden op Europees niveau.
 
De Backer: “Er is nu al interesse uit andere landen om onze manier van werken ook in andere lidstaten te gebruiken. De Polen en de Fransen zijn bijvoorbeeld al komen kijken. Eind deze maand komen ook nog de Europese Commissie en acht andere lidstaten kijken naar hoe wij werken. Maar omdat het probleem van sociale dumping op de agenda blijft staan, sluit ik intussen ook bilaterale akkoorden af met Centraal- en Oost-Europese landen om de regels makkelijker te controleren.”
 
De Backer heeft intussen al een akkoord met Nederland, Frankrijk en Bulgarije op zak. Hij voert ook gesprekken met Polen, Slovenië, Slovakije, Portugal en Duitsland.