IN DE MEDIA
Telenet en Proximus passen privacyvoorwaarden aan na onderzoek van Privacycommissie
wo 19 juli 2017

Telenet en Proximus gaan de toestemming van gebruikers meer centraal stellen in het privacybeleid. Dat melden het kabinet van Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) en de Privacycommissie woensdag. De telecomoperatoren kwam vorig jaar onder vuur te liggen, omdat klanten die bepaalde gegevens niet wilden delen, dat zelf expliciet moesten aanpassen. Dat 'opt-out'-principe was niet naar de zin van De Backer, die de Privacycommissie om een onderzoek vroeg. Die is nu in overleg met de providers tot een vergelijk is gekomen.

De Privacycommissie was bezorgd over de privacy van de klant en heeft de aangekondigde nieuwe praktijken van beide operatoren uitgebreid onderzocht, klinkt het in een persbericht. Ze was van mening "dat het actuele privacybeleid van Proxim us en Te lenet rond deze nieuwe vorm van gerichte TV-reclame en direct marketing nog voor verbetering vatbaar was om te kunnen spreken van een voldoende evenwicht tussen de economische belangen van de operatoren en de privacybelangen van de klant".

Er werd met beide operatoren overeengekomen rekening te houden met de strengere vereisten inzake toestemming die in werking treden vanaf mei 2018 wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing zal worden, aldus de Privacycommissie. Nieuwe klanten zullen hun expliciete toestemming moeten geven als ze bepaalde gegevens met de operator willen delen. Bestaande klanten krijgen dan weer meer informatie over welke stappen ze kunnen ondernemen om de privacy-instellingen aan te passen.

De Backer reageert tevreden. "Voor ons is het vooral belangrijk dat de toestemming van de klant nu centraal staat", klinkt het. "Gerichte reclameboodschappen moeten kunnen, maar de klanten moeten wel weten dat hun gegevens dan worden gebruikt en opgeslagen", zegt woordvoerster Lotte Van der Stockt. De Backer bevestigt dat de bedrijven met de aanpassing nu al tegemoet komen aan de strengere Europese regels rond gegevensbescherming. "De nieuwe Europese regels zijn een kans voor bedrijven. Het vertrouwen van de klant is daarbij essentieel. Wie als bedrijf nu al rekening houdt met de privacy van zijn klanten, wordt daar op termijn beter van", meent hij.

En ook de Privacycommissie is tevreden. "Er werd met beide operatoren een goede oplossing onderhandeld, waaruit blijkt dat de Privacycommissie zich niet principieel verzet tegen nieuwe vormen van reclame of direct marketing, maar steeds streeft naar een adequaat evenwicht tussen de gerechtvaardigde economische belangen van de bedrijven en de privacybelangen van de burger", klinkt het.

Bron: Belga