Waar is hij mee bezig?

Hoe kunnen we onze economie aanzwengelen en opnieuw competitief maken? Hier wil graag een antwoord op formuleren. Daarom heb ik mij toegelegd op twee portefeuilles: enerzijds Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) en Economische en Monetaire Zaken (ECON). Op die manier kan ik een nieuw industrieel beleid voor Europa, België en Vlaanderen uittekenen, maar daarnaast kan ik ook het juiste kader creëren voor financiering. Vandaag zijn we bijvoorbeeld heel afhankelijk van financiering via de bank. Toch bestaan er zoveel andere mogelijkheden, denk maar aan crowdfunding. Onze wetgeving en mentaliteit is daar niet aan aangepast. Dat moet veranderen!

In de vorige legislatuur zetelde ik ook in de Commissie Transport, en hebben we ter land, ter zee en in de lucht alles vrijgemaakt. Dankzij de vele contacten die ik toen daar heb opgebouwd blijf ik Transport ook van dichtbij opvolgen. Daarnaast zet ik me ook in als lid van de LGTBI-Intergroup ( Lesbisch, Homo, Bi- en Transseksueel) in voor de rechten van holebi's in heel de wereld. Diversiteit is een van de kernwaarden voor onze EU. De vrijheid en gelijke behandeling van elk individu moet gewaarborgd zijn, ongeacht overtuiging, religie of levensbeschouwing. In Europa zijn steeds meer landen op de goeie weg. Zo is het homohuwelijk in een groot deel van de EU inmiddels werkelijkheid.

Met het regelmatig organiseren van events onder de noemer 'Bringing Europe to Antwerp' wil ik de burgers ook inlichten over wat Europa betekent en doet.

In het Europees Parlement verdedig ik natuurlijk ook de waarden de waarden van Open Vld. Wij kiezen resoluut voor meer Europa en een steeds hechtere Unie. Voor een project dat groei, hoop en perspectief biedt. Om welvaart te creëren is verregaande politieke, economische en budgettaire integratie tussen de lidstaten nodig. In haar intern beleid kiest de EU voor meer vrijheid, subsidiariteit en minder gedetailleerd regelgeven. Wij zijn onwrikbaar gehecht aan mensenrechten en de democratische rechtstaat. Elke mens, waar ook ter wereld en hoe anders ook, verdient vrijheid en respect als mens. We nemen onze verantwoordelijkheid en dragen onze liberale principes actief uit in de wereld.