Waar staat hij voor?

Creativiteit, innovatie en dicht bij de mensen. Dat is vandaag de manier om aan politiek te doen. Politiek gaat over het organiseren van een samenleving. Politiek gaat over heel veel dagelijkse noden van heel veel mensen. Daarbij kies ik als liberaal voor een positief mensbeeld. Ik geloof dat de mens in staat is om zijn eigen toekomst te bepalen, en ik geloof dat de mens in staat is de kansen te grijpen die hij krijgt. Liberalisme wil mensen sterker maken.

Weg van de negatieve stemmingen, het cynisme, het sarcasme en weg van de crisissfeer. Onze samenleving wordt vandaag overspoeld door onzekerheid en angst voor de toekomst. Die angst drijft mensen in een hoekje, verengt onze geesten en schakelt ons helder denken uit, een ideale voedingsbodem voor de conservatieve krachten in de wereld.

Maar als je als maatschappij totaal geen risico meer aanvaardt, krijg je stilstand, dan krijg je een continent van denkers en filosofen die goed weten hoe het zou moeten, maar niet meer in staat zijn om zelf ondernemerschap te tonen en zelf iets aan de situatie te veranderen. Ik kies de weg vooruit en zie nieuwe mogelijkheden.

 

Als liberalen kiezen we voor een sterk optimistische maatschappij en mensbeeld. Dat vooruitgangsdenken mag je gerust ons liberaal geloof noemen. We streven naar zo veel mogelijk vrijheid voor élke mens.  

Daardoor houden we waarden als tolerantie, solidariteit en respect voor andere mensen hoog in het vaandel. Vrijheid vraagt ook verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige samenleving. De samenleving moet mensen dan ook perspectief bieden en Ze alle kansen geven aan hun eigen toekomst te werken

 

Verbazen

 

We zitten in de wereld op een stroomversnelling, we leven in een tijdperk waarin ingrijpende veranderingen samenvloeien. Door de mondialisering verkleint de wereld razendsnel. Bovendien is de impact van de nieuwe technologische mogelijkheden enorm. De wereld verandert, en wij veranderen mee. Dit is een unieke kans om vooruit te gaan. Liberalen zijn immers op hun best als de uitdagingen groot zijn.

 

Als liberalen gaan we vrolijk de toekomst tegemoet, maar niet onbezonnen. Er zijn altijd veel oplossingen. We kiezen ervoor om ruimte en vrijheid te creëren om die uit te proberen, we kiezen er niet voor om die kapot te reguleren. De overheid moet dan ook enkel tussenkomen als ze een meerwaarde biedt. Een kerntakendebat dringt zich op.

 

Met een open blik richten we onze neus naar de toekomst. Liberalen hebben genoeg poeier in hun gat en creativiteit om vooruit te gaan en dingen in beweging te zetten. Liberalen kunnen verbazen.